Loading color scheme

Pavel Vašíček: VYŠLA HVĚZDA NAD BETLÉMEM

režie: T. Dvořák
výprava: I. Nesveda
aranžmá a nastudování hudby a zpěvu: V. Čada
pohybová spolupráce: Z. Sudek j. h.

česká premiéra: 7. 12. 1990; obnovená premiéra: 4. 12. 2002

Inscenace montáže textů ze stejnojmenné knihy Josefa Voláka, písní Adama Michny z Otradovic, lidových vánočních zpěvů a fragmentů lidových vánočních her se zrodila za spontánního zaujetí všech členů divadla na podzim roku 1990 a není divu, že právě rok po „sametové revoluci. Znalost příběhů Starého a Nového zákona patří ke všeobecnému vzdělání právě tak jako znalost doložitelné historie. Vždyť bez této znalosti nelze nejen porozumět stovkám uměleckých děl a mnoha běžně užívaným úslovím, ale především se lze jen těžko s tímto handicapem vydat na cestu za poznáním a procítěním duchovní dimenze světa. Více než 40 let nám bylo pronikání do této dimenze jak jen možno ztěžováno. Je tedy zřejmé, že návrat k biblickým příběhům – a to nejen v úzce náboženském smyslu, ale především k jejich všelidské moudrosti a citovosti - byl po roce 1989 na pořadu dne. Inscenace vznikla v rekordním čase a její mimořádně příznivé přijetí způsobilo, že byla uváděna po více než 10 let a dodnes na ni mnozí z diváků vzpomínají. Hlubší poučení přinesl navíc i bohatě vypravený program s obšírnými citáty z  knihy Jakuba de Voragine „Legenda aurea“ ze 13. století.  Textová montáž se soustředila na ony pasáže z Nového zákona, jež se váží k narození Ježíše a tvoří duchovní podklad svátku míru a lásky – Vánoc. Osou montáže se staly krátké úryvky z knihy J. Voláka „Vyšla hvězda nad Betlémem“, v níž autor citlivě převyprávěl epizody „Bible kralické“ - Zvěstování, Zrození, Pastýři, Tři králové, Vraždění neviňátek, Útěk do Egypta a Návrat do Galileje. Tyto události pak byly doplněny zpěvy lidovými i umělými a fragmenty z půvabných lidových vánočních her českého baroka. V inscenaci tedy nechyběl ani humor, který vyvažuje velikost a citovou vroucnost tématu. To vše v podání herců (kteří byli zároveň muzikanty a zpěváky) a Nesvedových originálně řešených řezbovaných reliéfních loutek v životní velikosti, doplněných draperií a živou rukou a na neutrální scéně.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.