Loading color scheme

Pavel Vašíček: VYŠLA HVĚZDA NAD BETLÉMEM

režie: T. Dvořák
výprava: I. Nesveda
aranžmá a nastudování hudby a zpěvu: V. Čada
pohybová spolupráce: Z. Sudek j. h.

česká premiéra: 7. 12. 1990; obnovená premiéra: 4. 12. 2002

Inscenace montáže textů ze stejnojmenné knihy Josefa Voláka, písní Adama Michny z Otradovic, lidových vánočních zpěvů a fragmentů lidových vánočních her se zrodila za spontánního zaujetí všech členů divadla na podzim roku 1990 a není divu, že právě rok po „sametové revoluci. Znalost příběhů Starého a Nového zákona patří ke všeobecnému vzdělání právě tak jako znalost doložitelné historie. Vždyť bez této znalosti nelze nejen porozumět stovkám uměleckých děl a mnoha běžně užívaným úslovím, ale především se lze jen těžko s tímto handicapem vydat na cestu za poznáním a procítěním duchovní dimenze světa. Více než 40 let nám bylo pronikání do této dimenze jak jen možno ztěžováno. Je tedy zřejmé, že návrat k biblickým příběhům – a to nejen v úzce náboženském smyslu, ale především k jejich všelidské moudrosti a citovosti - byl po roce 1989 na pořadu dne. Inscenace vznikla v rekordním čase a její mimořádně příznivé přijetí způsobilo, že byla uváděna po více než 10 let a dodnes na ni mnozí z diváků vzpomínají. Hlubší poučení přinesl navíc i bohatě vypravený program s obšírnými citáty z  knihy Jakuba de Voragine „Legenda aurea“ ze 13. století.  Textová montáž se soustředila na ony pasáže z Nového zákona, jež se váží k narození Ježíše a tvoří duchovní podklad svátku míru a lásky – Vánoc. Osou montáže se staly krátké úryvky z knihy J. Voláka „Vyšla hvězda nad Betlémem“, v níž autor citlivě převyprávěl epizody „Bible kralické“ - Zvěstování, Zrození, Pastýři, Tři králové, Vraždění neviňátek, Útěk do Egypta a Návrat do Galileje. Tyto události pak byly doplněny zpěvy lidovými i umělými a fragmenty z půvabných lidových vánočních her českého baroka. V inscenaci tedy nechyběl ani humor, který vyvažuje velikost a citovou vroucnost tématu. To vše v podání herců (kteří byli zároveň muzikanty a zpěváky) a Nesvedových originálně řešených řezbovaných reliéfních loutek v životní velikosti, doplněných draperií a živou rukou a na neutrální scéně.