Loading color scheme

Blanka Josephová-Luňáková: PRSTÝNEK

režie: T. Dvořák
výprava: I. Nesveda
hudba: J. Koptík j. h.
dramaturgie: P. Vašíček

česká premiéra: 7. 10. 1994

Hra vznikla na objednávku k 700. výročí založení města Plzně a tomu odpovídá i její námět, inspirovaný sbírkami plzeňských pověstí (J. Schiebl, M. Bělohlávek), v němž se prolínají dvě vrstvy – jedna existenciální (o dívce zaslíbené otcem ďáblu) a druhá komediální, renesančně bujná, zobrazující život plzeňských měšťanů v 18. století. První se váže k místu, jež se v Plzni odedávna nazývá Peklo, a druhá čerpá z pověstí „Jak zkoušeli v Plzni sílu svého piva“ a „Oklamaly své muže“. Tyto dva různé námětové okruhy hrou postupně prostupují, aby na závěr (v němž přijde ke slovu i plzeňský erb) zazněly ve společném akordu. I. Nesveda pořídil pro inscenaci další pozoruhodnou sadu „klasických“ řezbovaných marionet (včetně kozla Čerta), jež se stala druhou položkou v kolekci tradicí inspirovaných závěsných loutek, zahájené souborem figur pro „Posvícení v Hudlicích a v Praze“.