Loading color scheme

Historie budovy

Dům č. 137/23 na náměstí Republiky v Plzni patřil od středověku mezi nejvýznamnější patricijské domy města. Je zapsanou nemovitou kulturní památkou, vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 38033/4-168. Dům je součástí původního středověkého městiště, které si zachovalo svůj tvar po současnost. Budova je tvořena dvoutraktovým průčelním domem a zadním dvorním stavením, které spojuje úzké křídlo na východní straně vnitřního dvora. Jádro průčelního domu pochází ještě z předhusitské doby. Po požáru v r. 1507 byl dům nákladně pozdně goticky obnoven. Z této doby se dochovaly detaily v přízemí průčelního domu. Do pozdní gotiky lze zařadit i samostatné zadní dvorní stavení, které je již jednotraktové. Velkolepá renesanční přestavba z let 1580–90, provedená tehdejším majitelem domu, Janem Bakalářem, dala dvoru jeho renesanční podobu, kterou si částečně zachoval po současnost. Přestavba obohatila průčelní dům o jednu z nejkrásnějších renesančních fasád a zvýšila jej o druhé patro a štít. Barokní stavební úpravy po roce 1726 zahrnovaly výměnu dřevěných trámových stropů v přízemí průčelního domu za klenby. Do dvora bylo vloženo úzké dvoupatrové křídlo. Z doby baroka pocházejí také unikátní střešní krovy, vztyčené koncem 18. století. V barokním období byly také všechny tři části domu vzájemně propojeny pavlačemi, obíhajícími dvůr. Arkády, které se nacházely v přízemí východního křídla, byly v období klasicismu uzavřeny zdmi. Pozdější stavební úpravy na domě jsou z hlediska stavebně historického vývoje nepodstatné. Uchování objektu v jeho původních dispozicích, včetně všech dochovaných umělecko-řemeslných detailů bylo základním cílem památkové péče. Kromě dříve provedené obnovy krovu byly proto restaurovány výmalby dvou místností v prvním patře, dvojice kachlových kamen a soubor kamenných ostění a portálů dveří. Na uliční fasádě pak proběhla obnova sgrafit ve štítu včetně všech dochovaných kamenných plastik s motivem lvů, grifů a orlice ve vrcholu štítu.

Objekt domu č.23, kde sídlí Muzeum loutek, je ve vlastnictví města, které financovalo i rozsáhlou stavební rekonstrukci, která začala v roce 2007.Náklady na vybudování Muzea loutek se pohybovaly kolem 60 000 000 korun. Investorem expoziční části bylo Divadlo Alfa, které projekt expozice a jeho realizaci připravilo spolu se Západočeským muzeem v Plzni. Kurátory byli Mgr. Daniel Bechný a Mgr. Jana Studená (ZČM v Plzni) a Mgr. Tomáš Froyda (Divadlo Alfa). Muzeum loutek tak vzniklo díky úzké spolupráci a společnému úsilí města Plzně a Plzeňského kraje. Provozovatelem Muzea loutek je Západočeské muzeum v Plzni.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.