Loading color scheme

EDUKAČNÍ PROGRAM PŘÍBĚH NA NITI A ROŠŤÁCI Z MUZEA LOUTEK
Rádi bychom Vás pozvali na výukové programy Příběh na niti a Lazebnický dvorek do Muzea loutek v Plzni.
 
Příběh na nitiProgramy jsou vhodné pro MŠ i pro 1. a 2. stupeň ZŠ.
Program trvá 60-90 minut, lze ho po domluvě flexibilně upravovat (více informací viz níže).
 
 Rošťáci z Muzea loutek v Plzni 
 
Rezervace:
+420 778 486 644, 378 370 806, jkosova@zcm.cz

 

SOUČASNÁ PANDEMICKÁ OPATŘENÍ
      • 1.     Pokud je celkový počet osob ve skupině včetně průvodce 20 osob, je nutné mít pouze respirátory a dodržovat alespoň 1,5 m rozestupy.
        • 2.     Pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby, stanovuje se pro ně výjimka z povinnosti dodržovat rozestupy a z povinnosti prokazovat bezinfekčnost, povinnost mít respirátory zůstává. 
  • 3.    Pokud je ve skupině více než 20 lidí, před zahájením této prohlídky všechny osoby s výjimkou dětí do 6 let věku prokáží,
  •     že splňují podmínky pro prokázání bezinfekčnosti – testování, očkování či prodělání COVID:
----    antigenní test s negativním výsledkem nesmí být starší než 72 hodin, nebo
----    RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nesmí být starší než 7 dní, nebo
----    on-line provedený antigenní test s negativním výsledkem nesmí být starší než 24 hodin, nebo
----     doloží národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, nebo certifikát o očkování vydávaný podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, a že u očkování uplynulo:
   a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo
   b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní
----     doloží národní certifikát o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení), a že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, nebo
 ----    doloží laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula-li doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 
----     doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení zákonného zástupce nebo potvrzení školy, že dítě ve škole nebo školském zařízení absolvovalo podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo  
----     podstoupí na místě vlastní preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

 

Zveme Vás na „Svatbu u Broučků“
Hezký den z Muzea loutek v Plzni, ?
 
s radostí Vás zveme na „Svatbu u Broučků“!
Broucci A11
   Dioráma s 57 loutkami, které vytvořil 27letý Jiří Trnka
   podle knižní předlohy Jana Karafiáta v roce 1939 pro Světovou výstavu v New Yorku,
   jsme v konzervačních díln ách ZČM restaurovali a ve spolupráci s rodinou Trnkových
   doplnili o další vzácné loutky z Trnkova raného období. Pro ty nejzvídavější návštěvníky
   jsme pro srovnání připravili i skutečné světlušky ze zoologického oddělení ZČM.
   A protože se i u Broučků nalezl špion, mohli jsme zprovoznit i samoobslužnou
   výtvarnou dílnu Špion u Broučků.
 
   Těšíme se na Vaši návštěvu,
   za Muzeum loutek v Plzni Markéta Formanová ?
   PS: Za pomoc a podporu děkujeme Českobratrské církvi evangelické, rodině Trnkových,
   městu Jimramov, statutárnímu městu Plzeň, Plzeňskému kraji, Fondu kultury ČR,
   Ministerstvu kultury ČR a v dobrém smyslu všehoschopnému týmu. ???
 
 
VÝSTAVA CÍRKEVNÍ ROK POHLEDEM LOUTEK
Od 21. 5. 2 021 do 31. 10. 2021 můžete navštívit naší loutkovou výstavu
v Muzeum církevního umění ve Františkánské ulici 11 v Plzni. 
Círevní rok pohledem loutek Plakát
   Výstava představuje loutky, které jsou specifickým způsobem spojené
   s liturgickým církevním rokem. Návštěvníci jsou postupně seznámeni
   s hlavními křesťanskými svátky, které se opakují v ročním cyklu
   a také se slavnostmi, které sice nejsou součástí církevních svátků,
   ale řídí se jimi. Skrze loutkářskou tématiku jsou zde prezentovány ty nejznámější,
   a co se týká i spojení s lidovou tradicí, ty nejoblíbenější.
   Můžete se těšit na masopust, vítání jara, Velikonoce nebo Dušičky.
   Součástí výstavy je také tvořivý loutkový koutek, zaměřený pro širokou
   veřejnost a rodiny s dětmi, ve kterém si návštěvníci mohou vyrobit drobné loutky,
   masky nebo vybarvit originální omalovánky loutek. V koutku najdete nejrůznější
   kreativní materiál a na základě jednoduchých obrazových návodů si můžete
   vytvořit vlastní výrobky, které si odnesete s sebou.
   Případně se můžete inspirovat a výrobky si vytvořit doma.
 
 
 

PŘÍBĚH NA NITI a LAZEBNICKÝ DVOREK

Prozkoumejte počátky loutkářství, poznejte osobnosti českého loutkářství, vyzkoušejte si být loutkohercem nebo objevte historii budovy v našich zábavných programech!

Více informací

Loutkářská dílna profesora Skupy

Chcete si vyrobit svojí vlastní loutku, kreativně se vyřádit nebo si prohlídnout dílnu inspirovanou interierém bytu Josefa Skupy? Dílnu najdete za muzejním dvorkem!

Více informací

Dětské narozeninové oslavy v Muzeu loutek

Připravujete narozeninovou oslavu pro kamarády Vašeho potomka? Nabízíme Vám nevšední oslavu v Muzeu loutek se speciálním průvodcem!

Více informací

Expedice na niti netradiční prohlídka muzea

Užijte si prohlídku muzea jako dobrodružnou expedici napříč časem! Vypravte se na ni společně a snadno zvládnete řadu zábavných úkolů.

Více informací