Loading color scheme

EDUKACE V LOUTKÁŘSTVÍ

Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených na loutkářství

Výstupem Interního grantového projektu Západočeského muzea v Plzni IGP 2020/02 s názvem Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených na loutkářství se stala metodická publikace a edukační webové stránky.

Publikace Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených na loutkářství shrnuje edukační činnost Muzea loutek v Plzni, pobočky Západočeského muzea v Plzni, a ve spolupráci s Metodickým centrem muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně edukaci zaměřenou na loutky a loutkářství zasazuje do obecného muzejně pedagogického rámce. Součástí publikace je i stručné shrnutí historie českého loutkářství, přehled paměťových institucí zaměřených na loutkářství a slovník pojmů. Publikace je výstupem Interního grantového projektu Západočeského muzea v Plzni IGP 2020/02 Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených na loutkářství.

 

 

Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených na loutkářství

Editor: Mgr. Markéta Formanová
Text: Mgr. Tomáš Drobný, doc. Mgr. Alice Dubská CSc., Mgr. Markéta Formanová, Mgr. Jana Košová, Mgr. Nina Malíková, Mgr. Tereza Nádvorníková, Mgr. Veronika Plachá, Mgr. Lenka Šaldová
Recenze: PhDr. Jaroslav Blecha, Mgr. Simona Chalupová
Ilustrace: BcA. Vladimír Líbal
Fotografie: PhDr. Jaroslav Blecha, Ing. Jan Cága, Mgr. Tomáš Drobný, MgA. Václav Marian, Mgr. Jan Pohribný, QEP, Aleš Jedounek, Jan Rauner
Grafické zpracování: MgA. Ondřej Zámiš

ISBN 978-80-7247-198-0 (Západočeské muzeum v Plzni)
ISBN 978-80-7028-576-3 (Moravské zemské muzeum)

Pro více informací o publikaci kontaktujte zaměstnance Muzea loutek v Plzni.

nebo navštivte edukační web