Loading color scheme

Západočeské muzeum v Plzni připravuje oslavy 100. narozenin nejznámější české loutky Hurvínka

Hurvínek, kterého vyřezal řezbář Gustav Nosek, dne 2. května 2026 oslaví 100 let od prvního vystoupení na jevišti.
U příležitosti těchto 100. narozenin plánuje Západočeské muzeum v Plzni uspořádat výstavu a představit postavu
Hurvínka z různých úhlů pohledu a doplnit ji také o zajímavosti z oblasti loutkářství, rozhlasu i filmu.
Proto bychom vás rádi požádali, pokud máte kontakty na pamětníky působení Hurvínka v Plzni nebo máte
jakékoliv informace či předměty související s Hurvínkem, ozvěte se kurátorce muzea Mgr. Veronice Plaché na e-mail vplacha@zcm.cz
nebo nás navštivte v pobočce Západočeského muzea v Plzni – v Muzeu loutek v Plzni na náměstí Republiky 23.
Předem moc děkujeme!

mensi