Loading color scheme

Publikace Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených na loutkářství

Muzeum loutek v Plzni (pobočka Západočeského muzea v Plzni) společně s Metodickým centrem muzejní pedagogiky v Brně
vydalo publikaci s názvem Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených na loutkářství. 
 
Publikace Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených na loutkářství shrnuje edukační činnost Muzea loutek v Plzni,
pobočky Západočeského muzea v Plzni, a ve spolupráci s Metodickým centrem muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně
edukaci zaměřenou na loutky a loutkářství zasazuje do obecného muzejně pedagogického rámce. Součástí publikace je i stručné shrnutí
historie českého loutkářství, přehled paměťových institucí zaměřených na loutkářství a slovník pojmů. Publikace je výstupem Interního
grantového projektu Západočeského muzea v Plzni IGP 2020/02 Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených na loutkářství.
 

 K projektu vznikl kromě publikace i edukační web, více zde - EDUKACE V LOUTKÁŘSTVÍ WEB

ME ani sirka