Loading color scheme

SOUČASNÁ PANDEMICKÁ OPATŘENÍ

Dále stále platí opatření rozestupy 2 m, desinfikování rukou a nutnost mít ochranu dýchacích cest.

"S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; skupinové prohlídky se omezují tak, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a celkový počet osob ve skupině včetně průvodce nesmí být vyšší než 10 osob, nebo nejvýše 30 osob s tím, že před zahájením této prohlídky všechny osoby s výjimkou dětí do 6 let věku prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, nebo prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující skupinovou prohlídku prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na skupinové prohlídce."